Roedeers på Facebook / YouTube / Twitter

Ny Coach till U-15

U-15 har förstärkt Coach-staben, Oskar Karlsson kommer till Roedeers för att spela med A-laget men även för att Coacha U-15, Oskar har varit offensiv koordinator hos Jämtlands U-19 och kommer nu att bli vår Offensiva Koordinator för U-15.