Roedeers på Facebook / YouTube / Twitter

Kallelse Till Årsmöte

Inga svar
Kansliet Roedeers
Nedkopplad
Medlem: 2012-05-09

Härmed kallas alla medlemmar till Årsmöte 27/4 kl 18-20 Konferensrum C, Bombardier Arena