Roedeers på Facebook / YouTube / Twitter

Kallelse till Årsmöte

Inga svar
Kansliet Roedeers
Nedkopplad
Medlem: 2012-05-09

Kallelse till Årsmöte
24/4 kl 18.00 Bombardier mötesrum C
Alla medlemmar är välkomna på Årsmötet, rösträtt har de som under 2016 erlagt medlemsavgiften.

Alla hälsas varmt välkomna vi bjuder på kaffe, te och kanelbulle
Anmäl er till kansliet@roedeers.se eller här nedan

Valberedningen önskar få förslag på kandidater till nya styrelseladamöter, bla. söker vi någon som är bokföringskunnig och kan ekonomi då vi behöver en ny kassör.
Maila era förslag till kansliet@roedeers.se med namn och ett telefonnummer samt en kommentar om ni pratat med den ni föreslår.