Roedeers på Facebook / YouTube / Twitter

Kallelse till Årsmöte

Inga svar
Kansliet Roedeers
Nedkopplad
Medlem: 2012-05-09

Kallelse till Årsmöte
22/4 kl 14.00 Bombardier mötesrum C
Alla medlemmar är välkomna på Årsmötet, rösträtt har de som under 2017 erlagt medlemsavgiften.

Alla hälsas varmt välkomna vi bjuder på kaffe, te och kanelbulle
Anmäl er till kansliet@roedeers.se