Roedeers på Facebook / YouTube / Twitter

U15 & U17 Betalning av overaller SÖNDAG!

Inga svar
Marie Mötsch
Nedkopplad
Medlem: 2011-01-18

På söndags träningen i plåthallen den 26/2, ska ni som har beställt overall, betala 500:-. 

Beställning av overaller kommer endast att göras för de som betalar då.

Ev restbeställning görs när resterande betalar för overallen.